PODSUMOWANIE PRACY PARLAMENTARNEJ W LATACH 2015-2019

rektor_003

Szanowni Państwo,   kończąc pełnienie zaszczytnej funkcji Senatora RP IX kadencji pragnę serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom mojego okręgu wyborczego: m. Rzeszowa, powiatów rzeszowskiego i łańcuckiego oraz mieszkańcom całego Podkarpacia za poparcie, dowody sympatii i współpracę. Przy tej okazji chciałbym krótko podsumować moją pracę w Senacie RP i w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w minionych czterech latach.   Z poważaniem, …Więcej