#18Urodziny Uniwersytetu Rzeszowskiego

W dniu 7 czerwca 2019 r. prof. Aleksander Bobko wziął udział w wyjątkowym Jubileuszu – obchodach 18. urodzin Uniwersytetu Rzeszowskiego.  Święto stało się okazją do rozmów o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, o poszukiwaniu nowych dróg prowadzących w pełną sukcesów uniwersytecką ,,dorosłość”.

 

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11:00 w dużej auli UR od przemówienia JM Rektora prof. dr. hab. Sylwestra Czopka, po którym wręczone zostały odznaczenia państwowe, Medale Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz wyróżnienia i nagrody Rektora UR. Święto Uniwersytetu Rzeszowskiego połączone zostało z uroczystymi promocjami doktorskimi i habilitacjami.

 

Wieczorem, o godz. 18:18 obchody przeniesione zostały do atrium budynku A0, gdzie JM Rektor prof. dr. hab. Sylwester Czopek wygłosił ,,Wykład z gruntu akademicki”. Główną atrakcją wieczoru był występ Andrzeja Poniedzielskiego.

 

Więcej informacji oraz zdjęcia z wydarzenia: #18.urodzinyUR

Fot. Michał Święcicki

Fot. Michał Święcicki