67. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

W dniach 21-23 listopada 2018 r., senator Aleksander Bobko brał udział w 67. posiedzeniu Senatu RP IX kadencji. Pierwszego dnia obrad uczczono minutą ciszy zmarłych w listopadzie tego roku senatorów V kadencji Tadeusza Wnuka i Klemensa Ścierskiego. Przyjęto również z 8 zmianami nowelizację prawa oświatowego, nowelizację ustawy o działalności leczniczej oraz uchwałę w rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie, w której przypomniano o tragedii, jaką była śmierć głodowa co najmniej 6 milionów ludzi wskutek kolektywizacji i przymusowej egzekucji niewykonalnych kontrybucji produktów rolnych. Drugiego dnia posiedzenia rozpatrzono 16 ustaw, w tym m. in. ustawę o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Ostatniego dnia obrad zapoznano się również z informacjami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w ubiegłym roku oraz o działalności rzecznika praw obywatelskich. W dyskusji dotyczącej tego punktu programu senator Aleksander Bobko powiedział: ,,[…] idea praworządności jest znakomitym, fantastycznym instrumentem, który pozwala obywatelom, ludziom korzystać z wolności, stanowi ochronę wolności. Alternatywą jest siła. Można sobie siłą zapewnić korzystanie z wolności, ale zdobyczą naszej cywilizacji jest to, że właśnie dzięki praworządności chronimy wolności człowieka i obywatela”. Burzliwą debatę wywołała ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym. Bez poprawek przyjęto nowelizację ustawy, umożliwiającą sędziom Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrót do pełnienia urzędu.

Więcej informacji na stronie Senatu: https://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,512,1.html

Fot. K. Czerwińska - Kancelaria Senatu

Fot. K. Czerwińska – Kancelaria Senatu