68. posiedzenie Senatu

Wczoraj zakończyło się trwające od środy 12 grudnia 2018r. 68. posiedzenie Senatu. Pierwszego dnia obrad wyrażono zgodę na powołanie Mikołaja Pawła Pawlaka na rzecznika praw dziecka i podjęto uchwałę o ustanowieniu roku 2019 Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej. Z poprawkami przyjęto również nowelizację ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 i ich treści.

Drugiego dnia oddano cześć ofiarom komunistycznej władzy w 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Izba rozszerzyła porządek posiedzenia o rozpatrzenie 5 ustaw: o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018; o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów; o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych; o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej; o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.

Trzeciego dnia posiedzenia podjęto uchwałę w 100. rocznicę dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o statucie tymczasowym Palestry Państwa Polskiego. W ten sposób Senat pragnie przypomnieć dekret o adwokaturze, podpisany przez Józefa Piłsudskiego 24 grudnia 1918r. Akt ten ustanawiał samorząd adwokacki z radami adwokackimi, Naczelną Radą Adwokacką, własnymi sądami dyscyplinarnymi, gwarancją wolności słowa i pisma w wykonywaniu obowiązków zawodowych przez adwokata, ochroną tajemnicy zawodowej.

Więcej informacji na stronie Senatu: https://www.senat.gov.pl/

Fot. M. Józefaciuk, Kancelaria Senatu

Fot. M. Józefaciuk, Kancelaria Senatu