74. posiedzenie Senatu

26 lutego 2019 r. odbyło się 74. posiedzenie Senatu. W czasie trwania obrad rozpatrzono 14 ustaw, do 2 wprowadzono poprawki. Zmieniono również składy komisji senackich. Przed rozpoczęciem obrad minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w tym miesiącu senatora I i II kadencji Ryszarda Juszkiewicza, senatora II kadencji Franciszka Połomskiego oraz biskupa Alojzego Orszulika, uczestnika obrad Okrągłego Stołu, kawalera Orderu Orła Białego. Senat bez poprawek przyjął m.in. Ustawę o Agencji Badań Medycznych oraz Ustawę o Sieci Badawczej Łukasiewicz i Ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ma ona na celu reformę funkcjonowania służb kontrolnych Narodowego Funduszu Zdrowia. Wprowadza również zmiany w udzielaniu świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Umożliwia szpitalom ogólnopolskim udzielanie tych świadczeń, jeśli mają izbę przyjęć lub oddział ratunkowy. Określono także zasady tzw. segregacji medycznej pacjentów w szpitalnych oddziałach ratunkowych – chodzi o kryteria oceny stanu zagrożenia życia i zdrowia pacjentów. Ponadto obsada lekarska i pielęgniarska dostosowana zostanie do charakteru dyżuru w szpitalu (tzw. ostre i tępe dyżury). Obradom Izby przysłuchiwał się przewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej Viktoras Pranckietis wraz z delegacją.

Więcej informacji: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11445,74-posiedzenie-senatu.html