Spotkanie informacyjne dt. płatnych staży i bezpłatnych praktyk

Nagłówek-2

W dniu 4 maja o godz. 16 na Hetmańskiej 9 lok. 118 odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych stażami i praktykami w Biurze Senatorskim. Na spotkaniu zostaną przekazane wszystkie istotne informacje dt. organizacyjnych aspektów staży i praktyk oraz zostaną udzielone odpowiedzi na pytania obecnych. Przypominamy, że termin składania aplikacji na płatne staże w lipcu 2017 upływa dnia 13 maja …Więcej

V Kongres Akademickich Biur Karier

Kongres

W siedzibie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 5 kwietnia br., odbył się V Kongres Akademickich Biur Karier, w którym uczestniczył wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Aleksander Bobko. Podczas kongresu, został ogłoszony konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pt.: „Akademickie Biura Karier”, mający wspierać studentów, którzy rozpoczynają swoją aktywność na rynku pracy. O głównych  założeniach konkursu w trakcie kongresu mówił profesor …Więcej

Nowe Biuro poselsko-senatorskie w Głogowie Małopolskim

Biuro

W dniu 11.04.2017 r., senator Aleksander Bobko oraz poseł Wojciech Buczak, otwarli filialne Biuro poselsko-senatorskie w Głogowie Małopolskim przy ul. 3-go maja 6. Nowe biuro poświęcił proboszcz Sanktuarium Matki Bożej Głogowskiej przy Kościele Trójcy Świętej ks. prałat Adam Samel oraz ks. Edward Łojek, pracownik Sądu Biskupiego we Lwowie. Wśród zaproszonych gości byli m.in. burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj, wiceburmistrz Jerzy …Więcej

XXVI Plenarne Zgromadzenie Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych

Zdj

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, w dniach 29-31 marca br., odbyło się XXVI Plenarne Zgromadzenie Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. W konferencji uczestniczył premier Jarosław Gowin oraz minister Aleksander Bobko. W śród zaproszonych gości byli m.in. Prezydent Krosna Piotr Przytocki, parlamentarzyści Joanna Frydrych, Piotr Babinetz oraz Podkarpacki Wicekurator Oświaty Stanisław Fundakowski. Wszystkie przybyłe osoby przywitał …Więcej

Konferencja programowa NKN w Lublinie

Konferencja

W dniach 29-30 marca 2017 r., na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, odbędzie się kolejna z konferencji programowych Narodowego Kongresu Nauki pt.: „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?” Podczas drugiego dnia obrad, wykład otwierający konferencję pt.: „Problem jakości kształcenia na tle nowych zjawisk w kulturze”, wygłosi prof. Aleksander Bobko, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. W trakcie dwóch dni …Więcej