Delegacja Senatu w Kanadzie

Senator Aleksander Bobko znalazł się w składzie delegacji, która wraz z Marszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim dnia 5 listopada 2018 r. udała się do Kanady. Celem wizyty było spotkanie z Polonią z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wizytę rozpoczęła uroczysta gala z okazji Dnia Niepodległości i 100. rocznicy odzyskania niepodległości w Musée Canadien de l’Histoire w Ottawie. Gości powitał ambasador RP w Kanadzie Andrzej Kurnicki, który przypomniał o historycznych i militarnych związkach między Polską a Kanadą na przestrzeni ostatniego wieku i podziękował polskim i kanadyjskim weteranom za ogromne poświęcenie w czasie obu wojen światowych. W czasie uroczystości nastąpiło również odznaczenie Krzyżem Wolności i Solidarności mieszkającego od 35 lat  w Kanadzie działacza NSZZ ,,Solidarność Rolników” Sławomira Sadurskiego.

Drugiego dnia senator Bobko był obecny na spotkaniu z Przewodniczącym Senatu Georgem J. Furey’em. Delegaci spotkali się również z przewodniczącym Izby Gmin Geoffem Reaganem. Podczas rozmów poruszono m.in. temat wzmocnienia współpracy gospodarczej między Polską a Kanadą oraz kwestię bezpieczeństwa. Spotkano się też z Andrew Scheerem, przewodniczącym opozycyjnej, Konserwatywnej Partii Kanady i z parlamentarzystami wchodzącymi w skład Parlamentarnej Grupy Przyjaźni Kanadyjsko-Polskiej, a także przedstawicielami nowo wybranego zarządu Kongresu Polonii Kanadyjskiej oraz konsulami generalnymi i honorowymi, którzy przedstawili obraz Polonii w Kanadzie, z uwzględnieniem specyfiki społecznej, gospodarczej, politycznej i geograficznej w poszczególnych okręgach konsularnych. Odwiedzono również Dom Polski w Ottawie, który jest własnością Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i wręczono medale senackie przedstawicielom najprężniej działających organizacji Polonijnych z rejonu Ottawy i ze stolicy. Pośród wyróżnionych organizacji znalazły się m.in. Kongres Polonii Kanadyjskiej – Oddział Ottawa, Teatr Polski im. Jadwigi Domańskiej, Szczep Jutrzenka i Lechici ZHP oraz Fundacja Dziedzictwa Polskiego.

7 listopada 2018 r., nastąpiło złożenie wieńca w ottawskim Parku Konfederacji przed tablicą upamiętniającą kanadyjskich lotników poległych nad Polską podczas II wojny światowej i podczas udzielania pomocy Powstaniu Warszawskiemu. Delegacji towarzyszyli przedstawiciele Stowarzyszenia Kombatantów Polskich w Ottawie, przedstawiciele organizacji polonijnych, oraz attaché obrony RP i przedstawiciele Ambasady RP. Następnie udano się do kanadyjskiego Muzeum Wojny w Ottawie. Tam, po zapoznaniu się z wystawą oddano hołd ofiarom II wojny światowej, składając wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza i pod Narodowym Pomnikiem Ofiar Holocaustu. Spotkano się również z kandydatami polskiego pochodzenia na deputowanych do Parlamentu Kanady,  Władysławem Lizoniem i Tedem Opitzem, by porozmawiać o bieżącej sytuacji politycznej w Polsce i Kanadzie i sprawach Polonii, z dziennikarzami polonijnymi, oraz z przedstawicielami Rady Polonijnej przy Konsulu Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto, w celu omówienia możliwości współpracy z Polonią i Polakami. Pod koniec dnia w kinie „Revue” w Toronto nastąpiło odznaczenie twórców Festiwalu Polskiego Filmu „Ekran”, oznaczeniem Zasłużony dla Kultury Polskiej.

W czwartek, dnia 8 listopada 2018 r., delegacja udała się z wizytą do Polonijnego Domu Opieki Wawel Villa na spotkanie z pensjonariuszami oraz do w Muzeum płk. Pilota Bolesława Orlińskiego. Następnie złożono wieniec pod Pomnikiem Katyńskim i Tablicą Smoleńską w Toronto. Tego dnia spotkano się również z członkiniami Parlamentu Ontario polskiego pochodzenia Natalią Kusendovą i Kingą Surmą. Senator Bobko brał również udział w spotkaniu z Premierem Prowincji Ontario, Dougiem Fordem. Po południu, w siedzibie Parlamentu Ontario odbyło się Przyjęcie z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w którym uczestniczyli posłowie do Parlamentu Ontario, przedstawiciele władz lokalnych, korpusu konsularnego oraz organizacji polonijnych

Ostatniego dnia delegacji nastąpiło złożenie wieńca na Polskim Cmentarzu Wojskowym w Niagara on the Lake. Odwiedzono również tamtejsze Muzeum Historyczne. Wizyta zakończyła się spotkaniem z Polonią w Hamilton w Domu Grupy 2 Związku Polaków w Kanadzie.

Fot. R. Kolasa – Kancelaria Senatu

Fot. R. Kolasa – Kancelaria Senatu

Źródło: https://www.senat.gov.pl/