Europejski Parlament Młodzieży EYP w Przemyślu

Wczoraj, w dniu 25 lutego 2019r. zakończył się trwający do piątku Europejski Parlament Młodzieży EYP w Przemyślu, nad którym senator Aleksander Bobko pełnił honorowy patronat.

Konferencja rozpoczęła się szkoleniem CJOJ, po którym uczestnicy kontynuowali budowanie zespołów i wspólnie brali udział w pozostałych, trwających trzy dni szkoleniach. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 uczestników z całej Europy, którzy mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na tematy społeczne i polityczne, a także odkrycia podstawowego znaczenia współpracy międzynarodowej. Europejski Parlament Młodzieży EYP stanowił doskonałą okazję do zaangażowania się młodzieży, rozwoju osobistego oraz podjęcia pogłębionej refleksji nad kwestiami dotyczącymi życia społecznego.

Senator Bobko  ufundował również gadżety dla uczestników wydarzenia.

Fot. Regional Selection Conferences of EYP Poland

Fot. Regional Selection Conferences of EYP Poland

Fot. Regional Selection Conferences of EYP Poland

Fot. Regional Selection Conferences of EYP Poland