Granice liberalizmu – panel prof. Bobko na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Krynica_5

Profesor Aleksander Bobko podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju wziął udział w licznych panelach i spotkaniach. Prof. Bobko, na zaproszenie Rady Programowej Forum, poprowadził 5 września, w drugim dniu obrad Forum, przygotowany przez siebie panel „Granice liberalizmu. Gospodarka, edukacja, kultura”, w którym udział wzięli pos. Marcin Horała (prawnik, przewodniczący komisji śledczej ds. wyłudzeń podatku VAT), pos. Tomasz Latos (lekarz spec. radiolog, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia), pos. Sławomir Neumann (ekonomista, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska) oraz sen. Marek Rocki (profesor ekonometrii, Rektor SGH). Głos w dyskusji zabrali także abp Zbigniew Stankiewicz, metropolita Rygi (Łotwa) oraz prof. Wojciech Gizicki (KUL).

 

Dyskusja koncentrowała się wokół współczesnego rozumienia i znaczenia wolności jako wartości centralnej dla cywilizacji zachodniej, a także ograniczeń wolności jakie współcześnie występują. Paneliści mówili o wolności w życiu publicznym i politycznym, w nauce, w polityce i życiu codziennym obywateli współczesnego Państwa.  Panel przyciągnął liczną widownię, w tym wielu parlamentarzystów i był prowadzony przy pełnej sali.