II Rzeszowskie Forum Technologia w Medycynie ,,od pomysłu do przemysłu”

Fot. Beata Motyka

Fot. Beata Motyka

W dniu 30 października 2018 r. profesor Aleksander Bobko wziął udział w II Rzeszowskim Forum Technologia w Medycynie ,,Od pomysłu do przemysłu” na Uniwersytecie Rzeszowskim. Z tej okazji profesor Bobko wygłosił wykład zatytułowany ,,Postęp technologii medycznych – szanse i zagrożenia”. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Klaster Technologia w medycynie – TECHNOMED, do którego należą Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska oraz przedstawiciele szpitali regionalnych, firm medycznych i Uzdrowisko Rymanów Zdrój. Działalność Klastra związana jest z opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych dla sektora medycznego. Konferencja miała na celu przybliżenie studentom inżynierii medyczne, doktorantom, a także młodym biznesmenom i osobom, które planują założenie własnej firmy związanej z przemysłem i medycyną możliwości i drogi rozwoju. Była to również okazja by podzielić się doświadczeniami i poznać osoby zaangażowane w działalność innowacyjną.