III Kongres Stowarzyszeń Regionalnych

Kongres 1W dniu 15 maja 2017 r., w Uniwersytecie Rzeszowskim, odbył się III Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego, w którym uczestniczył prof. Aleksander Bobko, Senator RP, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.
Kongres oficjalnie otworzył dr hab. prof. UR Wacław Wierzbieniec, Honorowy Przewodniczący Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych, który nawiązał do jego początków i historii, a także przywitał wszystkie przybyłe osoby. Wśród zaproszonych gości byli JM Rektor UR, prof. dr hab. Sylwester Czopek, Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego dr hab. prof. UR Paweł Grata, Wojewoda Podkarpacka Ewa Leniart, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska oraz wiele znamienitych osób. Na zaproszenie prof. A Bobko po raz kolejny Rzeszów, odwiedził Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Prof. Aleksander Bobko, podczas Kongresu, któremu udzielił honorowego patronatu, wygłosił wykład pt.: „Patriotyzm a rozwój regionalny”, w którym mówił o patriotyzmie jako relacji do narodu, ale także do swojego miejsca zamieszkania. Zdaniem prof. A. Bobko elementem cementującym wspólnotę jest tradycja wyrażana w symbolach, a Polska była i jest krajem promieniującym kulturą na zewnątrz, tylko nie zawsze umiejącą się tym chwalić. Jak zaznaczył prof. A. Bobko szkołą patriotyzmu była i jest przede wszystkim rodzina, na której spoczywa ogromna odpowiedzialność za kształtowanie młodego człowieka.
W III Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych, wzięło udział 42 organizacje z terenu Województwa Podkarpackiego, a także przedstawiciele organizacji zza wschodniej granicy.