Inauguracja projektu „100 lat modernizacji stuletniej Niepodległej”

100-lecie_PG

Profesor Aleksander Bobko wziął w dniu 24 września 2018 r. udział w seminarium naukowym „100 lat modernizacji stuletniej Niepodległej” podczas którego zainaugurowano projekt badawczy „W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX-XXI w.”. Na realizację tego projektu zespół badaczy pod kierownictwem prof. dr hab. Pawła Graty, dziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, zdobył niezwykle prestiżowy grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie „Szlakami Polski Niepodległej” ogłoszonego na 100-lecie Niepodległości. Projekt Profesora Graty otrzymał grant w wysokości 1 365 819 zł co jest najwyższą sumą z wszystkich przyznanych w tym konkursie.

 

Profesor Bobko pokreślił, że bardzo się cieszy, że jako wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego mógł być jednym z pomysłodawców i inicjatorów konkursu i już w czasie prac przygotowawczych miał nadzieję, że Wydział  Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, którego był Dziekanem, i którego jest wciąż profesorem, weźmie w nim udział. Profesor Bobko, który był obecny na inauguracji projektu z licznym gronem swoim współpracowników, gratulował całemu zespołowi badawczemu sukcesu jakim jest przyznanie grantu i życzył owocnej pracy podczas jego realizacji.