Konferencja prasowa Senatorów prof. A. Bobko, M. Golby i Z. Pupy

Konferencja prasowa Senatorów prof. A. Bobko, M. G 23 lutego 2016

Konferencja prasowa Senatorów prof. A. Bobko, M. G 23 lutego 2016

Senat RP w nowej kadencji
Senat jest Izbą refleksji i zadumy, a temperatura sporu politycznego jest niższa niż w Sejmie. Początek nowej kadencji był bardzo intensywny, ale w roku 2016 i w latach następnych posiedzenia Senatu będą zapewne już spokojniejsze.
Jednocześnie Senat nowej kadencji ma być bardziej aktywny wychodząc z projektami ustaw, organizując konferencje naukowe, wystawy i debaty. W roku 2016 Senat będzie się skupiał m.in. nad trzema ustawami dotyczącymi Polonii i Polaków zagranicą: nowelizacją ustawy o Karcie Polaka, ustawą o przekazaniu pieczy nad Polonią ponownie do Senatu oraz ustawą o repatriacji. Bardzo istotna będzie w tej kwestii praca sen. Janiny Sagatowskiej w senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Współpraca senatorów Podkarpacia
Otwarcie Biura Senatorskiego prof. Aleksandra Bobko było kolejną okazją do spotkania senatorów Podkarpacia, którzy bardzo ściśle współpracują w działaniach na rzecz regionu i jego mieszkańców. Współdziałanie to ma wymiar zarówno parlamentarny jak również lokalny poprzez popieranie inicjatyw istotnych dla regionu (rozwój klastrów, rozwój przedsiębiorczości i reindustrializacja, rozwój infrastruktury). Podkarpacie jest reprezentowane w Senacie RP przez osoby zdeterminowane by reprezentować interesy regionu i dbać o nie na szczeblu centralnym. W przypadku prof. A. Bobko dotyczy to także pracy w Komitecie Stałym Rady Ministrów, gdzie jest jedynym parlamentarzystą z województwa podkarpackiego. Senatorów łączy wiara w ogromny i wciąż niewykorzystany potencjał regionu.

Biuro senatorskie prof. Aleksandra Bobko
Biuro Senatorskie prof. Aleksandra Bobko, przy ul. Hetmańskiej 9, I p., lok. 118,  zostało uroczyście otwarte 22 lutego 2016. Biuro jest otwarte codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Prof. A. Bobko pracuje na co dzień jako sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, ale przyjmuje interesantów w wybrane poniedziałki miesiąca po uprzednim umówieniu się. Współpracownicy senatora są dostępni codziennie.