Konferencja programowa NKN na Politechnice Gdańskiej

NKN GdańskW dniach 26-27 kwietnia 2017r., w murach Politechniki Gdańskiej, odbyła się siódma z dziewięciu konferencji programowych Narodowego Kongresu Nauki pt.: „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian”. Wśród zaproszonych gości byli m.in. premier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, prof. dr hab. Maciej Żylicz, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a także rektorzy, prorektorzy oraz pracownicy naukowi z niemal wszystkich uczelni w kraju. Wszystkie przybyłe osoby przywitał Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik.
W wystąpieniu otwierającym konferencje Rektor Politechniki Gdańskiej, zwrócił uwagę, że uczelnie nastawione na kształcenie ścisłe, techniczne i medyczne powinny posiadać odpowiednią infrastrukturę oraz zwrócił uwagę na niską pozycję naszych uczelni w rankingach międzynarodowych.
Premier Jarosław Gowin, w przemówieniu programowym zaznaczył, że prace nad nową ustawą, dotykają jednego z najpoważniejszych środowiskowo problemów jakim jest typologia polskich uczelni, oraz że trzeba bardziej różnicować ich sposób działania. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego do obecnych problemów z jakimi musi zmierzyć się polska nauka zaliczył określenie misji uczelni oraz ich sposobów działania. Przedstawił również nowy podział uczelni, na dydaktyczne, badawcze oraz badawczo-dydaktyczne.
Podczas dwóch dni konferencji, odbywały się również obrady panelowe, w których dyskutowano m.in. na tematy dotyczące projektu Uniwersytetu badawczego PAN, konsolidacji oraz sieciowania uczelni, a także wysp doskonałości.