Konwencja programowa Wojciecha Buczaka

WB_AB_1W dniu 3 września 2018 r. prof. Aleksander Bobko wziął udział w konwencji programowej Wojciecha Buczaka, kandydata na prezydenta Rzeszowa, która odbyła się w Hotelu Prezydenckim. Wojciech Buczak, przedstawił licznie zgromadzonym mieszkańcom Rzeszowa, a także gościom z ościennych gmin i powiatów, swój program dla Rzeszowa, podkreślając, że są to zamierzenia realne i możliwe do spełnienia. Program wyborczy powstał we współpracy z wieloma osobami, którym znane są problemy miasta i będzie uzupełniany zgodnie z postulatami zgłaszanymi przez mieszkańców.

 

Profesor Aleksander Bobko zna kandydata bardzo dobrze od wielu lat, aktywnie wspiera jego kampanię i jest przekonany, że Wojciech Buczak będzie doskonałym prezydentem stolicy Podkarpacia. Profesor Bobko uważa, że szczególnie ważna jest otwartość kandydata na głosy mieszańców miasta oraz jego czynne zaangażowanie w dialog i rozmowę. W przekonaniu Aleksandra Bobko, który w przeszłości był członkiem Rady Miasta III kadencji oraz członkiem Zarządu Miasta Rzeszowa w latach 1998-2002, otwartość na sprawy obywateli Rzeszowa, chęć do ich słuchania i służenia im jest bardzo istotną cechą, która powinna być wymagana od prezydenta miasta. Dialog nie może być pozorowany i zastępowany przez puste działania promocyjne. Droga życiowa Wojciecha Buczaka gwarantuje, że będzie on prezydentem spokojnie i cierpliwie słuchającym mieszkańców Rzeszowa.