Laureaci konkursu „List do taty” nagrodzeni

_DSC7643W poniedziałek 11 września br., w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego, odbyła się regionalna gala 4 edycji konkursu „List do taty”, podczas której wręczono nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy dla wszystkich uczestników, którzy nadesłali prace. Do udziału w tegorocznym konkursie podkarpackie szkoły zachęcał prof. Aleksander Bobko, Senator RP.

Wszystkich zaproszonych gości, uczniów wraz opiekunami i dyrektorami szkół przywitała dr Anna Pięta – Szawara, Dyrektor Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego, patrona konkursu, która poprowadziła całą uroczystość. Senator Aleksander Bobko, podziękował opiekunom, ale przede wszystkim uczniom, którzy nadesłali bardzo ciekawe prace, podkreślające niezwykle ważną rolę ojca w życiu młodego człowieka. Małgorzata Rauch, Podkarpacki Kurator Oświaty, podkreśliła, że podczas oceny prac konkursowych, nie kryła wzruszenia opowiadanymi historiami, a jako pedagog zwróciła uwagę na wielką wrażliwość młodych ludzi. Wyrazy podziękowania skierował także dr hab. prof. UR Wojciech Walat, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, który zwrócił uwagę, że to bardzo ważne, aby uniwersytet był instytucją otwartą i przyjazną szczególnie na młodych ludzi. Prof. Wojciech Walat, zaznaczył także, że idea szerokiej otwartości Uniwersytetu Rzeszowskiego na różne przedsięwzięcia, to duża zasługa prof. Aleksandra Bobko, który pełnił funkcję rektora tej uczelni.

Po części oficjalnej nadszedł czas na przyznanie nagród, wyróżnień oraz dyplomów dla uczniów i nauczycieli, przygotowujących swoich podopiecznych. Prof. Aleksander Bobko oraz Małgorzata Rauch, wręczyli wyróżnienia dla jednego ucznia z każdej szkoły, których w tej edycji konkursu było 22 oraz przyznali dyplomy dla wszystkich 113 uczestników konkursu. Pierwszą nagrodę, prof. Aleksander Bobko oraz Małgorzata Rauch, wręczyli Maksymilianowi Żakowi z Zespołu Szkół nr 4 w Rzeszowie, którego przygotowała Pani Agnieszka Kuś, drugą nagrodę, otrzymał Maciej Bartnik ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Budach Łańcuckich, którym opiekowała się Pani Dominika Czado – Ostrowska, a trzecią nagrodę otrzymał Eryk Polak ze Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej, którego przygotowała Pani Agata Micał.

Po wręczeniu nagród w imieniu Jury przemówił dr Jarosław Herbert, który opowiedział o sowich doświadczeniach w roli ojca i pracy w komisji konkursowej. Regionalna Gala, zakończyła się pamiątkowym zdjęciem laureatów konkursu z prof. A. Bobko oraz wszystkimi zaproszonymi gośćmi.

Zdjęcia z Regionalnej Gali 4 edycji konkursu „List do taty”.