Konkurs „List do Taty” dla uczniów szkół podstawowych

List_do Taty
Prof. Aleksander Bobko serdecznie zaprasza uczniów, rodziców i szkoły podstawowe z Rzeszowa oraz powiatów rzeszowskiego i łańcuckiego do udziału w IV edycji konkursu „List do Taty”, który skierowany jest do uczniów klas IV i V szkół podstawowych. Organizatorami Konkursu są Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP we współpracy z Fundacją im. Św. Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net. Celem konkursu, organizowanego co dwa lata od 2011 r., jest propagowanie dojrzałego i odpowiedzialnego ojcostwa.
Zadaniem uczniów jest napisanie pracy na temat: kim jest i co dla mnie znaczy mój tata, która może mieć formę listu do ojca. Konkurs będzie przeprowadzony w szkołach w czerwcu 2017 r. Prace uczniów przesłane przez szkoły do Biura Senatorskiego na etapie regionalnym będzie oceniało jury powoływane przez senatora Aleksandra Bobko. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na uroczystej gali w Senacie w październiku 2017 r., w której udział wezmą senatorowie oraz laureaci i ich opiekunowie.

Więcej informacji nt. etapu konkursu odbywającego się w Rzeszowie, powiecie Rzeszowskim oraz powiecie łańcuckim można uzyskać w Biurze Senatorskim Aleksandra Bobko: biuro@aleksanderbobko.pl, tel 17 859 33 57.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Kancelarii Senatu RP.