Prof. A Bobko o godności człowieka w perspektywie filozoficznej na Międzynarodowym Kongresie „Nauka w służbie Życiu”

W dniach 21-22 czerwca 2019 roku w Filharmonii Podkarpackiej odbył się Międzynarodowy Kongres „Nauka w służbie Życiu”. Drugiego dnia Kongresu profesor Aleksander Bobko wygłosił referat pt. ,,Godność ludzkiego życia – perspektywa filozoficzna”. Według prof. Bobko każdy człowiek posiada niezbywalna godność – ta teza w zachodnioeuropejskiej tradycji wydaje się oczywista. Zapominamy jednak, że jej źródłem jest religia chrześcijańska, która głosi, ze Bóg obdarza miłością każdego człowieka. Czy w dzisiejszym zlaicyzowanym świecie możemy wskazać przekonywującego argumenty argumenty, które utwierdzają nas w przekonaniu o godności i wartości ludzkiej osoby?

 

Kongres poświęcony został zastosowaniu aktualnych osiągnięć medycyny w ochronie życia. Celem wydarzenia było poszerzenie wiedzy z zakresu medycyny oraz udoskonalenie podejścia do człowieka cierpiącego, promocja godności człowieka i praw istoty ludzkiej od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, obrona wolności sumienia zawodów medycznych i pacjentów, a także umocnienie duchowe chorych i tych, którzy troszczą się o zdrowie i życie innych.

 

W spotkaniu wzięli udział prelegenci z całego świata, w tym lekarze, naukowcy, działacze organizacji pro-life, księża oraz samorządowcy. Spotkanie miało charakter otwartych sesji naukowych.

 

Więcej informacji oraz zdjęcia z wydarzenia: Międzynarodowy Kongres ,,Nauka w służbie życiu”

Bobko_fil