NAWA wystartowała

NAWANarodowa Agencja Wymiany Akademickiej właśnie oficjalnie rozpoczęła swoją działalność. Instytucja będzie działać na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany akademickiej. Wicepremier Jarosław Gowin ponad rok temu zainicjował powstanie agencji odpowiedzialnej za zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej nauki.
Z programów stypendialnych i grantowych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej będą mogli skorzystać studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, instytucje naukowe i organizacje pozarządowe. NAWA stawia sobie za cel zdynamizowanie współpracy i wymiany międzynarodowej pomiędzy poszczególnymi uczelniami i jednostkami naukowymi, np. poprzez pobyt kadry akademickiej w zagranicznych ośrodkach naukowych czy wsparcie finansowe dla rozwoju kierunków stworzonych z myślą o studentach zagranicznych. Odwrócenie negatywnego trendu, jakim jest drenaż najwybitniejszych uczonych z murów polskich uczelni, stanowi jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi NAWA. Agencja będzie wspierać powroty wybitnych polskich naukowców do kraju poprzez uruchomienie wsparcia finansowego dla polskich ośrodków przy tworzeniu atrakcyjnych ofert pracy i dofinansowywaniu powrotów.
Kolejnym filarem działalności agencji jest upowszechnianie języka polskiego poza granicami kraju i podnoszenie jego rangi jako języka obcego. Instytucja przekaże środki na promocję nauki języka polskiego jako obcego i będzie rozwijać kontakty z ośrodkami akademickimi i instytucjami zajmującymi się taką działalnością.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego