Okręg wyborczy nr 56

Opublikowano przez

Okręg wyborczy
Prof. Aleksander Bobko został wybrany na senatora IX kadencji z okręgu nr 56, o którym śmiało możemy powiedzieć, że jest sercem województwa podkarpackiego. W skład okręgu wyborczego wchodzi powiat łańcucki, powiat rzeszowski oraz miasto Rzeszów, które jest siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej. Prof. Bobko zdobył mandat senatora uzyskując 81 570 głosów.

Okręg wyborczy senatora A. Bobko, liczący około 430 tys. mieszkańców, to obszar, który posiada ogromny potencjał inwestycyjny i bardzo dynamicznie się rozwija. Tutaj znajdują się między innymi Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, siedziba znanej w skali ogólnoświatowej, Doliny Lotniczej, która skupia 50 członków z regionu. W obszarze okręgu wyborczego funkcjonują również specjalne strefy ekonomiczne, a także Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny. Tutaj także autostrada A4 przecina się z powstającą drogą ekspresową S19 będącą częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia.

Wspieranie klastrów
Prof. Aleksander Bobko jako senator RP podejmuje liczne działania i inicjatywy, które przyczyniają się do rozwoju naszego regionu. Rozwój Ziemi Rzeszowskiej i Łańcuckiej – i szerzej rozwój Podkarpacia – leżał prof. Bobko na sercu również kiedy pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prof. Bobko w okręgu wyborczym spotyka się z przedstawicielami różnych branż, grup przedsiębiorców, aby wspólnie podejmować działania i realizować pomysły służące Podkarpaciu.
Przejawem takich działań jest wspieranie przez senatora Bobko Forum Klastrów Podkarpacia, które zrzesza przedstawicieli różnych gałęzi przemysłu i służy wymianie doświadczeń. Z inicjatywy prof. Bobko 27 czerwca 2016 r., w Uniwersytecie Rzeszowskim odbyło się spotkanie Forum Klastrów Podkarpacia, na które przybyli przedstawiciele 12 klastrów regionalnych.

Pomoc organizacjom pozarządowym
Senator Bobko dużo uwagi poświęca również organizacjom trzeciego sektora, bez których, zdaniem senatora, nie można wyobrazić sobie dobrze funkcjonującego społeczeństwa. Prof. Aleksander Bobko współpracuje z różnymi stowarzyszeniami i organizacjami z naszego regionu, podkreślając gotowość i chęć do podejmowania działań dla wspólnego dobra. Prof. Bobko był inicjatorem spotkania, które odbyło się 28 czerwca 2016 r., z Pełnomocnikiem Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i z ok. 80 osobami z organizacji pozarządowych.

Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego
Senator Bobko wspiera również dalszy rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego i nowo powstałego kierunku lekarskiego. Prof. Bobko jako Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego włożył wiele pracy, aby największa uczelnia naszego regionu mogła kształcić przyszłych lekarzy. Dzięki otwarciu kierunku lekarskiego do Rzeszowa przybyli nowi profesorowie uczący młodych lekarzy, zostały otwarte nowe laboratoria i zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin medycznych. Kierunek medyczny przyczynia się także do wzrostu zatrudnienia w zawodach okołomedycznych w Rzeszowie i regionie.

LINKI:
Wyniki wyborów do Senatu w 2015 r. w okręgu 56
Senackie okręgi wyborcze na Podkarpaciu – strona Senatu RP
Miasto Rzeszów
Powiat rzeszowski
Powiat łańcucki

Ostatnia aktualizacja: 27.07.2016 r