PODSUMOWANIE PRACY PARLAMENTARNEJ W LATACH 2015-2019

rektor_003Szanowni Państwo,

 

kończąc pełnienie zaszczytnej funkcji Senatora RP IX kadencji pragnę serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom mojego okręgu wyborczego: m. Rzeszowa, powiatów rzeszowskiego i łańcuckiego oraz mieszkańcom całego Podkarpacia za poparcie, dowody sympatii i współpracę. Przy tej okazji chciałbym krótko podsumować moją pracę w Senacie RP i w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w minionych czterech latach.

 

Z poważaniem,

Aleksander Bobko

 

Praca na stanowisku sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego  (1.12.2015-12.03.2018):

 • Reprezentowanie Rządu RP w Kuratorium Polsko-Niemieckiej Fundacji Nauki.
 • Praca w Komitecie Stałym Rady Ministrów.
 • Współpraca przy przygotowaniu wstępnych założeń kompleksowej reformy szkolnictwa wyższego.
 • Przygotowanie Ustawy, która uchroniła Uniwersytet Rzeszowski przed degradacją do statusu „uniwersytetu przymiotnikowego” (czerwiec 2016).
 • Ograniczenie konkurencji o jak największą liczbę studentów kosztem jakości dydaktyki przy okazji pracowania podziału dotacji na rok 2017.
 • Utworzenie NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej), programu Dioscuri (centra doskonałości we współpracy z Instytutem Maxa Plancka finansowanych przez rządy Niemiec i Polski), oraz Legii Akademickiej (dobrowolne szkolenie wojskowe dla studentów zakończone uzyskaniem stopnia oficerskiego).
 • Praca przy nowym otwarciu Narodowego Program Rozwoju Humanistyki.
 • Praca w kuratorium Polsko-Niemieckiej Fundacji Nauki, propozycje nowych ważnych projektów w ramach PNFN.
 • Stworzenie zachęt do konsolidacji uczelni co skutkowało udanym procesem konsolidacyjnym uczelni w Kielcach i Zielonej Górze.
 • Podpisanie porozumienia o utworzeniu polsko-chińskiej Szkoły Inżynieryjnej Tianjin Chengjian University prowadzonej wspólnie przez Tianjin Chengjian University, Politechnikę Białostocką i Politechnikę Krakowską.
 • Wsparcie Centrum Studiów Polskich na Uniwersytecie w Cambridge kwotą przeszło ponad 15 mln zł.
 • Przedłużenie akredytacji amerykańskiej dla kierunków lekarskich na polskich uczelniach, dzięki której dyplomy polskich lekarzy uznawane są w Stanach Zjednoczonych.
 • Nowe otwarcie we współpracy z wiedeńskim Instytutem Nauk o Człowieku (IWM), tworzenie centrum studiów polskich na Uniwersytecie Wiedeńskim.
 • Przygotowanie umów dwustronnych o współpracy akademickiej z Chinami i Ukrainą.
 • Przygotowanie strategii promocji języka polskiego w świecie.
 • Interwencja w sprawie wydania wiz studenckich obywatelom Indii i Wietnamu.

 

 

 

Troska o uczelnie Podkarpacia:

 • Pozyskanie znaczących środków inwestycyjnych (Centrum Lekkoatletyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego na ul. Cichej w Rzeszowie – dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki: 48 mln zł, nowy budynek Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej – dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 7,9 mln zł).
 • Promowanie i rekomendowanie podkarpackich uczonych do ważnych instytucji (Polska Komisja Akredytacyjna, Rada Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Rada Narodowego Kongresu Nauki).
 • Stałe wsparcie wielu różnych projektów akademickich z Podkarpacia (UR, PRz, PWSZ-ty).
 • Stała współpraca z Uniwersytetami Trzeciego Wieku (UTW) z Podkarpacia, a w szczególności z UTW Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Inicjatywa nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Ricie Süssmuth.
 • Wsparcie dla postulatów studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi.
 • Wsparcie dla Akademickiego Związku Sportowego UR.
 • Wsparcie dla idei stworzenia Szpitala Uniwersyteckiego UR.
 • Wsparcie dla indywidualnych spraw pracowników i studentów Podkarpackich uczelni – przede wszystkim Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej, a także pracowników uczelni z innych stron Polski (m. in. UŚ, UPJPII, UMCS, UM w Lublinie).
 • Współpraca z Krajową Sekcją Nauki NSZZ „Solidarność”.

 

Współpraca z instytucjami, organizacjami i grupami nieformalnymi z Podkarpacia:

 • Organizacja dwóch spotkań z włodarzami okołorzeszowskich gmin w sprawie rozszerzenia granic miasta Rzeszowa.
 • Współpraca z instytucjami kultury i oświaty (m. in. pozyskanie środków na zakup fortepianu dla Szkoły Muzycznej nr 1, wspieranie projektów teatrów rzeszowskich: Teatru Wandy Siemaszkowej i Teatru „Maska” – pomoc w pozyskaniu funduszy na modernizację sceny  widowni oraz na modernizację zaplecza teatru „Maska”, a także na festiwal Maskarada).
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w szczególności z organizacjami regionalnymi, pomoc w pozyskaniu dotacji dla licznych przedsięwzięć (m.in. dla czasopisma „Podkarpacka Historia” i lokalnych festiwali muzycznych), współpraca z harcerstwem.
 • Interwencje w sprawie tzw. opiekunów z EWK – rodziców zajmujących się swoimi dorosłymi, niepełnosprawnymi dziećmi.
 • Współpraca przy zatrzymaniu likwidacji Fabryka Wódek Polmos Łańcut S.A.
 • Wsparcie dla podkarpackich klastrów i organizacja Forum Klastrów Podkarpacia.
 • Współpraca z samorządowcami z okręgu wyborczego oraz różnymi instytucjami publicznymi i państwowymi (m. in. PFRON, Wody Polskie, Kuratorium Oświaty, rzeszowski oddział Głównej Biblioteki Lekarskiej).
 • Współorganizacja seminarium „Synergos – współpraca dla rozwoju”.
 • Poparcie dla Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie, w tym dla budowy Oddziału Zakaźnego
 • Wsparcie dla postulatów środowiska handlowców dotyczących zasad opodatkowania sprzedaży detalicznej.

 

Polonia:

 • W ramach senackiej opieki nad Polonią i Polakami za granicą – współpraca z Polonią, w szczególności polonią brazylijską i kanadyjską.
 • Zapewnienie finansowania Polonijnego Studium Choreograficznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Biuro senatorskie:

 • Organizacja cyklu spotkań „Senat RP w XXI wieku” (wizyty sen. Konstanty Radziwiłł, sen. Kazimierz Wiatr, sen. Michał Seweryński, sen. Jan Żaryn).
 • Organizacja spotkania „Dokąd zmierza Europa? Dyskusja wokół Deklaracji paryskiej”, którego gościem specjalnym był poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Legutko, polski sygnatariusz Deklaracji paryskiej.
 • Organizacja wizyt w Rzeszowie Wojciecha Kaczmarczyka, dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, a wcześniej pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego.
 • Organizacja etapów okręgowych IV i V edycji konkursu „List do Taty” w roku 2017 i 2019.
 • Prowadzenie profesjonalnego Biura senatorskiego, posiłkującego się brytyjskimi i kanadyjskimi wzorami dobrych praktyk oraz nowoczesnymi metodami projektowymi.
 • Promowanie i współpraca ze studentami, zatrudnianie oraz przyjmowanie studentów na płatne staże do Biura senatorskiego.
 • Dziesiątki spotkań i rozmów z mieszkańcami okręgu wyborczego w Biurach senatorskich w Rzeszowie i w Biurze senatorskim w Głogowie Młp. oraz poza nimi, liczne interwencje w sprawach obywatelskich.

 

Ważniejsze wystąpienia w Senacie:

 • Protest w sprawie skrócenia kadencji sędziów SN (słuszny, późniejsza wymuszona przez UE zmiana ustawy): 22.07.2017.
 • Protest przeciwko obniżaniu rangi Parlamentu RP (np. brak poparcia dla ustawy obniżającej pensje parlamentarzystom): 06.06.2018.
 • Wielokrotne zwracanie uwagi na upolitycznienie mediów publicznych i niebezpieczne tendencje populistyczne w polskiej polityce.