Podziękowanie dla prof. Aleksandra Bobko za udzielone wsparcie dla Porozumienia Podkarpackich UTW

Szanowni Państwo,

W imieniu reprezentantów Porozumienia Podkarpackich UTW pragnę bardzo podziękować Panu Senatorowi za udział w naszej konferencji dnia 20.10. w Wydziale Muzyki UR oraz za dofinansowanie. Z racji ograniczonych środków dla podkarpackich UTW spotykamy się rzadko i taka możliwość była dla naszego środowiska bardzo ważna.

Z wyrazami szacunku
Danuta Kamieniecka – Przywara
Prezes Zarządu UTW –UR

Fot. UTW UR

Fot. UTW UR