Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji

Zdjęcie - ambasada Francji w Polsce

Zdjęcie – ambasada Francji w Polsce

Prof. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w dniu 6 czerwca br., uczestniczył w trzecim Polsko-Francuskim Forum Nauki i Innowacji, które odbyło się w Pałacu Staszica w Warszawie.
W wystąpieniu inaugurującym debatę prof. A. Bobko, przywitał wszystkich zaproszonych gości, wśród których byli ambasador Francji w Polsce oraz prezes Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Zdaniem prof. Aleksandra Bobko, konieczne jest większe otwieranie się naukowców na różne formy współpracy międzynarodowej, a także postawienie na wzrost i rozwój mobilności: „udział w programie Horyzont 2020 to szansa na umiędzynarodowienie nauki, a także na rozwój innowacyjności i gospodarki”, podkreślił w wystąpieniu minister Aleksander Bobko.
W trzecim Polsko-Francuskim Forum Nauki i Innowacji, które zostało zorganizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ambasadę Francji oraz Instytut Francuski, udział wzięło prawie 200 naukowców z Polski i Francji, którzy rozmawiali m.in. na temat współpracy polsko-francuskiej w dziedzinie badań naukowych i innowacji.