Prof. Aleksander Bobko na spotkaniu ministrów szkolnictwa wyższego w Kazachstanie

SpotkanieProf. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w MNiSW w ubiegłym tygodniu, wziął udział w drugim spotkaniu ministrów szkolnictwa wyższego i edukacji państw członkowskich UE i Azji Centralnej. Podczas szczytu przyjęto Deklarację Astańską.
Dokument zawiera plan działań na rzecz reform w obszarze szkolnictwa wyższego na najbliższe lata, a także ustala następne posiedzenie ministrów na 2020 rok. Polska będzie zabiegała o to, by było ono zorganizowane w Warszawie.
W Warszawie w listopadzie tego roku odbędzie się z kolei konferencja poświęcona współpracy pracodawców z instytucjami szkolnictwa wyższego i zawodowego (Regional Conference Cooperation between Employers and HE and VET institutions). To kolejne kluczowe wydarzenie w ramach współpracy UE – Azja Centralna.
Jednym z głównych elementów współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego i zawodowego między Unią Europejską a państwami Azji Centralnej jest Platforma Edukacyjna Unia Europejska – Azja Centralna. W trakcie odbywającego się w dniach 25 – 26 czerwca 2015 roku, pierwszego spotkania ministrów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw Azji Centralnej, Polska objęła rolę Państwa wiodącego (w zakresie szkolnictwa wyższego) w Platformie Edukacyjnej Unia Europejska – Azja Centralna, która jest częścią szerszej inicjatywy edukacyjnej Komisji Europejskiej dla państw Azji Centralnej. Partner Polski – Łotwa, objęła rolę państwa wiodącego w obszarze szkolnictwa zawodowego.
Celem inicjatywy jest realizacja Strategii UE wobec Azji Centralnej, a więc promocja reform i modernizacji systemu szkolnictwa wyższego, wymiany naukowej i studenckiej, przekazywania europejskiego know-how w dziedzinie organizacji procesu edukacji.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego