Profesor Aleksander Bobko pomysłodawcą oraz laudatorem nadania doktora honoris causa Pani profesor Ricie Süssmuth

Fot. Jan Voth

Fot. Jan Voth

W dniu 22 stycznia 2018 r., o godz. 11.00 w auli Kula, budynku A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego, odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu UR połączone z nadaniem godności doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego profesor Ricie Süssmuth.
Pani prof. Rita Süssmuth studiowała romanistykę i historię w Münster, Tybindze i Paryżu, jako profesor prowadziła wykłady w Bochum i Dortmundzie. W 1985 r., została powołana na ministra do spraw młodzieży, rodziny i zdrowia (od 1986 r., również do spraw kobiet). Była członkiem (1987-2002) i przewodniczącą (1988-1998) Bundestagu. W latach 2000-2001 przewodniczyła Niezależnej Komisji Imigracji. Od 2004-2005 stała na czele Rady Ekspertów ds. Imigracji i Integracji. Od 2010 r., Pani profesor przewodniczy Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Berlinie. Od 2006 r., angażuje się w prace przy tworzeniu Turecko-Niemieckiego Uniwersytetu w Stambule. W latach 2011-2012 Rita Süssmuth była członkiem Grupy Wysokiego Szczebla ds. Konsensusu dla Profesjonalistów i Imigracji. Za swoje polityczne zaangażowanie otrzymała wiele nagród i odznaczeń.