Senator Bobko z wizytą na wykopaliskach w scytyjskim Chotyńcu

Chotyniec_5Prof. Aleksander Bobko w dniu 12 września 2018 r., wraz z żoną i współpracownikami odwiedził Terenową Stację Badawczą Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz wykopaliska w Chotyńcu. Wykopaliskami kieruje osobiście prof. dr hab. Sylwester Czopek, Rektor UR. Badania prowadzone są dzięki otrzymaniu prestiżowego grantu wysokości 1,38 mln zł w programie OPUS Narodowego Centrum Nauki. Tegoroczne wykopaliska są kontynuacją zeszłorocznych prac, podczas których  dokonano sensacyjnego odkrycia greckiej amfory na wino – jedynego takiego znaleziska na ziemiach polskich.

 

Prof. Czopek osobiście oprowadzał senatora Bobko po terenie wykopalisk i pokazywał odkryte już podczas tegorocznych badań kolejne znaleziska: fragmentary kolejnych greckich amfor, scytyjskie brązowe grociki do strzał, piękne ozdoby z brązu – szpile, pierścień i inne drobne przedmioty oraz liczne fragmenty naczyń. Senator Bobko gratulował prof. Czopkowi i jego współpracownikom ogromnego sukcesu jakim są chotynieckie odkrycia, które rozsławiają rzeszowską naukę.