Senatorowie, którzy odeszli w ostatnim roku

Wspominamy zmarłych w ciągu ostatniego roku senatorów: Władysław Bułka – senator V kadencji, Maciej Krzanowski – senator I kadencji, Erwin Kruk – senator I kadencji, Maria Łopatkowa – senator III kadencji i Lech Kozioł – senator I kadencji.
Zmarł także prof. Piotr Małoszewski, członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
Niech spoczywają w pokoju!

Fot. Senat RP

Fot. Senat RP