Spotkanie informacyjne dt. płatnych staży i bezpłatnych praktyk

Nagłówek-2W dniu 4 maja o godz. 16 na Hetmańskiej 9 lok. 118 odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych stażami i praktykami w Biurze Senatorskim. Na spotkaniu zostaną przekazane wszystkie istotne informacje dt. organizacyjnych aspektów staży i praktyk oraz zostaną udzielone odpowiedzi na pytania obecnych.

Przypominamy, że termin składania aplikacji na płatne staże w lipcu 2017 upływa dnia 13 maja 2017. Ze względu na godziny pracy Biura prosimy o składanie aplikacji do godziny 13.00 w dniu 12 maja 2017.