Spotkanie prof. A. Bobko z wicegubernatorem Zhao Jianjun

AB_Chiny

25 sierpnia 2016 prof. Aleksander Bobko, senator RP i sekretarz stanu w MNiSW spotkał się z z Zhao Jianjun, wicegubernatorem chińskiej prowincji Henan. Głównym tematem spotkania Intensyfikacja współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i nauki pomiędzy Polską a Chinami. Obaj rozmówcy podkreślili znaczenie kontaktów dwustronnych pomiędzy uczelniami oraz instytutami badawczymi obu krajów i zadeklarowali wsparcie dla przyszłych działań w zakresie wymiany studentów i naukowców oraz prowadzenia badań naukowych.

Henan to największa chińska prowincja (ponad 100 mln mieszkańców) o wysokiej dynamice rozwoju gospodarczego oraz ważny ośrodek edukacyjno-naukowy (liczba studentów oraz nauczycieli akademickich w regionie to 27 mln osób). Podczas spotkania obaj rozmówcy uzgodnili, iż zostaną podjęte kroki zmierzające do zainicjowania programów edukacyjnych oraz naukowych pomiędzy uczelniami z Henan a zainteresowanymi uczelniami polskimi (uniwersytety, uczelnie techniczne, rolnicze). Ważnym elementem wspierającym te działania będą cykliczne (co 2 lata) spotkania grup eksperckich.