Uroczystość nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Ricie Süssmuth

Fot. Michał Święcicki UR

Fot. Michał Święcicki UR

W dniu 22 stycznia br., na Uniwersytecie Rzeszowskim, odbyła się uroczystość nadania doktoratu honoris causa  prof. Ricie Süssmuth.

 

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu Gaude Mater Polonia, po czym JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Sylwester Czopek przywitał wszystkich przybyłych gości. Sylwetkę Pani profesor zaprezentował dr hab. prof. UR Paweł Grata, Dziekan Wydziału Socjologiczno Historycznego.

 

Laudację na cześć prof. Rity Süssmuth, wygłosił prof. Aleksander Bobko, który był inicjatorem nadania doktoratu honorowego Pani Profesor. W wygłoszonej laudacji prof. Aleksander Bobko mówił między innymi o dokonaniach prof. Rity Süssmuth oraz o działalności na rzecz naszego państwa: „W 1995 roku przeciwdziałała próbom marginalizacji Polski w obchodach pięćdziesiątej rocznicy zakończenia II wojny światowej. W tym kontekście 28 kwietnia 1995 roku wygłosiła ważne przemówienie w Bundestagu, w którym podkreślała rolę Polski w uwolnieniu Europy od totalitaryzmu, a także wskazywała na wagę, jaką dla całej Europy ma proces transformacji Polski i innych krajów tej części kontynentu po upadku komunizmu. Od tego czasu Rita Süssmuth jest uważana za wypróbowanego przyjaciela Polski, znajduje to zresztą wyraz w jej zaangażowaniu w polsko-niemiecką współpracę”.

 

Po wygłoszonej laudacji, prof. Rita Süssmuth, odebrała dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz wygłosiła specjalnie przygotowany na tę okoliczność wykład.

 

Uroczystość, z udziałem społeczności akademickiej przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze, a prof. Aleksander Bobko złożył nowemu doktorowi honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego najlepsze życzenia: „Szanowna Pani Profesor, życzymy zdrowia i wielu sił w dalszej pracy. Polacy i Niemcy potrzebują dziś sprawdzonych, wypróbowanych przyjaciół; w Europie brakuje intelektualistów i polityków myślących i działających w takim duchu, w jakim Pani Profesor przez całe życie realizowała swoją misję. Niech ten laur złożony dzisiaj na Pani cześć przez Uniwersytet Rzeszowski będzie podziękowaniem za dotychczasowe Pani osiągnięcia i wyrazem nadziei na dalszą twórczą pracę przynoszącą pożytek Niemcom, Polakom i wszystkim Europejczykom”.