V Kongres Akademickich Biur Karier

KongresW siedzibie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 5 kwietnia br., odbył się V Kongres Akademickich Biur Karier, w którym uczestniczył wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Aleksander Bobko.

Podczas kongresu, został ogłoszony konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pt.: „Akademickie Biura Karier”, mający wspierać studentów, którzy rozpoczynają swoją aktywność na rynku pracy. O głównych  założeniach konkursu w trakcie kongresu mówił profesor Aleksander Bobko: „Reformując naukę i szkolnictwo wyższe, szczególną wagę przykładamy do poprawy jakości kształcenia i odpowiedniego przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy, niezależnie od tego, jaką ścieżkę rozwoju wybierają. Chcąc osiągnąć ten cel, wykorzystujemy wszelkie dostępne środki, zarówno prawne, jak i finansowe. W ogłoszonym przez NCBR konkursie uczelnie mogą się ubiegać o sięgające nawet 2,5 mln zł dofinansowanie na bezpośrednie wsparcie studentów, m.in. w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego czy zakładania własnej działalności gospodarczej”.

O dofinansowanie z konkursu będą mogły ubiegać się zarówno uczelnie publiczne i niepubliczne, a kwota dofinansowania jest uzależniona od wielkości uczelni. Dla uczelni kształcących do 4 tys. studentów będzie to do 700 tys. zł  oraz do 2,5 mln zł. dla uczelni kształcących powyżej 12 tys. studentów.

Przyjmowanie  wniosków będzie trwało od  24 kwietnia do 24 maja 2017 r.

Link do strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego