Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Lekkoatletyczne UR

Bobko_15.10.2018 W dniu 15 października 2018 r. prof. Aleksander Bobko wziął udział w uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego pod Centrum Lekkoatletyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego na ul. Cichej w Rzeszowie. Kryta hala lekkoatletyczna z widownią dla 300 osób będzie zawierała m. in. sześciotorową okrężną bieżnię, ośmiotorowa bieżnię prostą, rozbieg do skoku o tyczce, skocznię do skoku w dal i trójskoku, rzutnie do pchnięcia kulą i rzutu oszczepem, dwie mobilne skocznie do skoku wzwyż, a także  dwa laboratoria: biomechaniki ruchu sportowca oraz laboratorium fizjologii i biochemii wysiłku fizycznego.

 

Gościem specjalnym uroczystości był wiceminister sportu Jarosław Stawiarski, który w swoim przemówieniu dziękował m. in. prof. Aleksandrowi Bobko mówiąc „chciałbym podziękować senatorowi Bobko za to, że z determinacją  starał się o tą inwestycję”. W podobnym tonie wypowiedział się JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Sylwester Czopek: „kłaniam się senatorowi, naszemu koledze, profesorowi Aleksandrowi Bobko, który bardzo zabiegał o tę inwestycję”. Centrum Lekkoatletyczne to inwestycja o wartości 51,8 mln zł, z czego dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi ponad 48 mln zł. O te środki dla Uniwersytetu Rzeszowskiego profesor Bobko starał się z powodzeniem jako wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.