Wyniki wyborów Prezydenta Rzeszowa

AB_WB_22.10.2018

W powyborczy poranek w dniu 22 października 2018 prof. Aleksander Bobko wziął udział w konferencji prasowej posła Wojciecha Buczaka, kandydata na urząd Prezydenta Rzeszowa. Poseł Buczak pogratulował wygranej swojemu kontrkandydatowi, Tadeuszowi Ferencowi, który ponownie został wybrany prezydentem Rzeszowa, podsumował zakończoną kampanię wyborczą i odpowiadał na pytania dziennikarzy. Poseł Buczak powiedział m. in.: „w sposób szczególny dziękuję senatorowi Aleksandrowi Bobko, który mimo wczesnej pory jest dziś ze mną, podobnie jak był przy mnie przez cały okres kampanii wyborczej, organizując spotkania i wspomagając mnie programowo. Jestem za to jemu i jego współpracownikom bardzo wdzięczny”.

 

Senator Aleksander Bobko również pogratulował wygranej Tadeuszowi Ferencowi oraz zwrócił uwagę, że dzięki wysokiemu poziomowi merytorycznemu programu dla Rzeszowa, jaki przedstawił Wojciech Buczak, w kampanii pojawiło się wiele istotnych wątków, które nie powinny być zapomniane, lecz podejmowane przez prezydenta miasta i nowo wybraną Radę Miejską. W opinii senatora Bobko program Wojciecha Buczaka jest pierwszą od lat całościową wizją wieloletniego rozwoju Rzeszowa, opracowaną z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej przedstawicieli wielu dyscyplin wiedzy oraz w dialogu z samymi mieszkańcami Rzeszowa. Senator Bobko pogratulował Wojciechowi przeprowadzenia spokojnej, rzeczowej i wypełnionej rozmowami z mieszkańcami kampanii wyborczej. Wyraził też nadzieję, że zgromadzony podczas kampanii kapitał – w postaci wypracowania modelu dialogu z mieszkańcami, konkretnych i wartościowych propozycji dla miasta, zaangażowania wielu młodych ludzi – przyszłych liderów społecznych i politycznych, zebranych sugestii i pomysłów ekspertów – nie pójdzie na marne i zostanie wykorzystany w przyszłości.