Wystąpienia w Senacie

Opublikowano przez
 Wystąpienia w 2019 roku

Debata dotycząca informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2017 roku w dniu 21.03.2019

 

 

Debata na temat drugiego czytania projektu uchwały w 100. rocznicę powołania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dniu 21.03.2019

 

 

Debata dotycząca ustawy o ustanowieniu Święta Chrztu Polski w dniu 20.03.2019

 

 

Wystąpienia w 2018 roku

Debata dotycząca ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług w dniu 13.12.2018

 

 

Debata na temat ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym w dniu 23.11.2018

 

 

Debata dotycząca informacji o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 23.11.2018

 

 

Debata na temat ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku w dniu 21.11.2018

 

 

Debata dotycząca sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2017 roku oraz informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 r. z dnia 27.09.2018

 

Debata na temat informacji dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2018 r. (przewodnictwo Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej) w dniu 26.09.2018

 

 

Debata na temat ustawy Prawo o ustrojów sądów powszechnych w dniu 25.07.2018

 

 

Debata na temat ustawy Prawo o ustrojów sądów powszechnych w dniu 24.07.2018

 

 

Debata na temat ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym w dniu 10.07.2018

 

 

Dyskusja na temat Instytutu Wolności w dniu 28.06.2018

 

 

Dyskusja na temat Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 7.06.2018

 

 

Debata na temat obniżki wynagrodzeń dla parlamentarzystów w dniu 6.06.2018

 

 

Wspomaganie nowych inwestycji w dniu 16.05.2018

 

 

Debata na temat Trybunału Konstytucyjnego w dniu 16.04.2018

 

 

Uchwała węgierska w dniu 15.03.2018

 

 

Uczczenie pamięci A. Giedrysa  w dniu 15.03.2018

 

 

Dzień Polaków ratujących Żydów w dniu 14.03.2018

 

 

Debata na temat ustawy degradacyjnej w dniu 7.03.2018

 

 

Wystąpienia w 2017 roku

 

Dyskusja na temat prawa wyborczego w dniu 21.12.2017

 

 

Debata na temat ustawy o Sądzie Najwyższym w dniu 14.12.2017

 

 

Debata na temat Instytutu Wolności w dniu 28.09.2017

 

 

Informacja Rzecznika Praw Dziecka w dniu 27.07.2017

 

 

Debata na temat ustawy o Sądzie Najwyższym w dniu 21.07.2017

 

 

Debata na temat mediów publicznych w dniu 18.07.2017

 

 

Debata na temat Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 14.07.2017

 

 

 

Wystąpienia w 2016 roku

 

Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 16.11.2016

 

 

Upamiętnienie gen. Bora-Komorowskiego w dniu 4.08.2016

 

 

Upamiętnienie ofiar rzezi wołyńskiej w dniu 7.07.2016

 

 

Debata nad ustawą o zawodzie lekarza w dniu 29.06.2016

 

 

Dyskusja na temat Rady Dialogu Społecznego w dniu 9.06.2016

 

 

Dyskusja na temat dekomunizacji przestrzeni w dniu 28.04.2016

 

 

Debata nad ustawą o ziemi w dniu 13.04.2016

 

 

Wystąpienia w 2015 roku

 

Debata nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym w dniu 23.12.2015