Zakończono obrady 71. posiedzenia Senatu RP

Przedwczoraj, w dniu 24 stycznia 2019 r. zakończyło się 71. posiedzeniu Senatu RP, na którym obecny był senator Aleksander Bobko. Przed przystąpieniem do obrad minutą ciszy uczczono tragicznie zmarłego 14 stycznia prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz zmarłego 3 stycznia senatora III kadencji Leszka Lackorzyńskiego. W czasie trwania dwudniowego posiedzenia Izba rozpatrzyła m. in. ustawę budżetową na 2019 r. Założenia budżetu przedstawił premier Mateusz Morawiecki podkreślając, że spełnia on wszystkie wymogi Unii Europejskiej. Jak zaznaczył, to budżet, który daje „dobre perspektywy wzrostu gospodarczego i jednocześnie zabezpiecza wszystkie programy społeczne”. Po burzliwej dyskusji Izba podjęła również uchwałę upamiętniającą Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska w latach 1965–2019. Jak dyskusji do tego punktu obrad zauważył senator Bobko: ,,Wobec śmierci czasami najlepiej zachować milczenie”.

Fot. M. Józefaciuk, Kancelaria Senatu

Fot. M. Józefaciuk, Kancelaria Senatu

Źródło: https://www.senat.gov.pl/