Zakończono obrady 76. posiedzenia Senatu RP

Senator Aleksander Bobko wziął udział w trwającym w dniach 11-12 kwietnia 2019r. 76. posiedzeniu Senatu RP. Przed przystąpieniem do obrad minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego 21 marca br. senatora VII kadencji Józefa Bergiera. Pierwszego dnia posiedzenia podjęto m.in. uchwałę upamiętniającą marszałka Senatu I kadencji Andrzeja Stelmachowskiego. Izba wyraziła również zgodę na ratyfikowanie przez prezydenta Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Macedonii Północnej do NATO. Drugiego dnia obrad podjęto uchwałę w 100. rocznicę powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bez zmian poparto ustawę przewidującą wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego emerytom i rencistom w 2019 r. Izba podjęła również 2 uchwały okolicznościowe, a także wyraziła zgodę na powołanie Jana Nowaka na stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wybrała w wyborach uzupełniających 21 ławników Sądu Najwyższego.

 

Więcej informacji: https://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,519,1.html

Fot. M. Józefaciuk, Kancelaria Senatu

Fot. M. Józefaciuk, Kancelaria Senatu